ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ