ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ιατροί Τ.Ε.Π.:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας , λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Το Τ.Ε.Π. βρίσκεται  στην πισω πλευρά  στο ισόγειο  του Νοσοκομείου και κατευθύνεστε από την Κεντρική Πύλη  του Νοσοκομείου και αφου περνάτε  τον κυκλικό κόμβο δεύτερη έξοδος δεξια   και μετα  κατευθύνεστε ολο ευθεια προς  τη σήμανση  «Επείγοντα»  και κατόπιν δεξιά  στο πίσω μέρος του Κεντρικού Κτιρίου, και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο με 8ωρες βάρδιες.

 Τι είναι το Τ.Ε.Π.;

Το Τ.Ε.Π. είναι το Τμήμα του Νοσοκομείου που έχει στόχο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξέα προβλήματα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων, καθώς και την διαχείριση τους ως την στιγμή εισαγωγής τους σε Κλινική.

Πρακτικά είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της προνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών. Επιπλέον, λειτουργεί ως φίλτρο καθώς προστατεύει το νοσοκομείο από άσκοπες εισαγωγές.

Σκοπός του Τ.Ε.Π.

Σκοπός του Τ.Ε.Π. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης με ορθή διάγνωση και θεραπεία.

Έχει ως βασικό οδηγό την εφαρμογή αρχών επείγουσας ιατρικής με προτεραιότητα:

 • Την διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
 • Την παροχή αναλγησίας.
 • Την διάγνωση ασθενειών και την έναρξη της θεραπείας.
 • Την διαλογή με βάση την βαρύτητα των προσερχόμενων ασθενών.

 Επίσης, νοσηλεύει στους χώρους του:

 • Ασθενείς των οποίων το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε λίγες ώρες χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο.
 • Αμφίβολες περιπτώσεις ως προς τη διάγνωση, έως ότου διευκρινισθεί και αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση τους.
 • Αντιμετωπίζει ασθενείς που χρειάζονται άμεση και προωθημένη αντιμετώπιση, π.χ. μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καρδιακό monitoring, αιμοδυναμική υποστήριξη, με δικά του μέσα στους δικούς του χώρους έως ότου ο ασθενής οδηγηθεί στη συνέχεια στο ανάλογο τμήμα.

Οι ασθενείς προσέρχονται στα ΤΕΠ είτε με ιδιο όχημα ,ειτε περιπατητικοί είτε με το  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

 Η χωροταξία του Τ.Ε.Π. περιλαμβάνει:

Υποδοχή – Γραμματεία – Διαλογή.

 • Αίθουσα αναμονής − Χώρος ενημέρωσης συγγενών.
 • Αίθουσα Αναζωογόνησης
 • Εξεταστήρια – Αίθουσα γύψου.
 • Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο).
 • Θάλαμο Βραχείας Νοσηλείας.
 • Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών
 • Ακτινολογικό Εργαστήριο.
 • Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου.
 • Χώρος ανάπαυσης προσωπικού.
 • Γραφεία – Αποθήκες.

Τηλέφωνο Γραμματείας Επειγόντων Περιστατικών και για ενημέρωση 24ωρη λειτουργία 2221355800


Τηλέφωνο Ιατρών ΤΕΠ: 2221355740