η Ιστορία του Νοσοκομείου

ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται για πρώτη φορά Δημοτικό Νοσοκομείο στην περιοχή του Κάστρου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Δημοτικό Νοσοκομείο μετατρέπεται σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ξεκινά η κατασκευή του κτιρίου στο κέντρο της πόλη για πιθανή μετακίνηση του νοσοκομείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Το Στρατιωτικό νοσοκομείο επιτάσσεται από το Υπουργείο Στρατιωτικών, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο Δήμος ζητά την εκκένωση του νοσοκομείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση προσφύγων

ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Με απόφαση το κτίριο μετατρέπεται σε κρατικό νοσοκομείο και  με το ΑΝ 965/37 αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του σε 80 κλίνες

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το νοσοκομείο εντάσσεται στο Ν2592/53 και γίνεται ο οργανισμός του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πραγματοποιείται η μεταφορά του νοσοκομείου από τον ενοικιαζόμενο χώρο που βρισκόταν, στο κτίριο που μόλις είχε κτιστεί στο κέντρο της πόλης.

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας, ανατίθεται στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε η μελέτη για την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 47.000.000,00 ευρώ.

ΣΥΜΒΑΣΗ 48 ΜΗΝΩΝ

Υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης 48 μηνών.

ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω έλλειψης εθνικών πόρων, σταματά η χρηματοδότηση και το έργο τίθεται σε ΕΣΠΑ Περιφέρειας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή του κτιρίου αρχίζει να ολοκληρώνεται και γίνεται δημοπράτηση συνοδών έργων, όπως δρόμοι, σύνδεση δικτύων αποχέτευσης και υδροδότηση του Νοσοκομείου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μάρτιος 2020: Πραγματοποιείται σύσκεψη για την επίσπευση των διαδικασιών προς άμεση λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου και ιδιαίτερα των ΜΕΘ ενόψει της Covid-19 πανδημίας. Στη σύσκεψη συμμετέχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέλη της 5ης ΥΠΕ, ο Δήμος Χαλκιδέων, η Διοίκηση Γ.Ν. Χαλκίδας, η Ανάδοχος Εταιρεία και μέλη των Κτιριακών Υποδομών. Παράλληλα εκπονείται σχέδιο μετεγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας.

Απρίλιος 2020: Παραδίδεται πλήρως οργανωμένη ΜΕΘ 12 Κλινών, και ξεκινούν τη λειτουργία τους ακόμα 18 κλίνες που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση από Covid-19.

Ιούλιος 2020: Ξεκινά τη λειτουργία του το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας μετά από πλήρη μετεγκατάσταση εντός 3 ημερών από το παλαιό νοσοκομείο.

ΠΑΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

nosokomio-chalkida

Το πρώτο Δημοτικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1833 στη περιοχή του Κάστρου Χαλκίδας και το 1877 μετατράπηκε σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, επιτάχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γνωστό ως Υπουργείο στρατιωτικών, και μετά το πέρας των πολέμων εκκενώθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση προσφύγων. Αργότερα, το ίδιο κτίριο με τον ΑΝ965/37 έγινε Κρατικό νοσοκομείο και αναβάθμισε τις υπηρεσίες του παρέχοντας  80 κρεβάτια.

Το 1953 εντάχθηκε στον Ν.2592/53 και έγινε Οργανισμός ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Τέλος, το 1978 μεταφέρθηκε στο κτίριο που μόλις είχε κτιστεί στο Κέντρο της Χαλκίδας, του οποίου η κατασκευή είχε ήδη ξεκινήσει από το 1882.

Από το 2001 και έπειτα, μια σειρά από αποφάσεις και ενέργειες των Διοικήσεων του νοσοκομείου, οδήγησαν στην κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας. Στις 25 Απριλίου 2001 και στις 6 Φεβρουαρίου 2002 οι αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας με αριθμό Πρωτ. Υ4β/Γ.Π.οικ.13545/Φ22 Φ14-58 (29 Μαρτίου 2002 Υ4β/ΓΠ24382/Φ22/29.03.02) ανέθεσαν στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το έργο «Μελέτη-Κατασκευή-Εξοπλισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ύψος των 47.000.000,00 ευρώ.

Λίγα χρόνια μετά, στις 27 Μαρτίου 2009, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης 48 μηνών. Ωστόσο το 2014 η έλλειψη εθνικών πόρων, οδήγησε στην άρση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου. Τότε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε το έργο σε ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το 2019 άρχισε να ολοκληρώνεται η κατασκευή των νέων κτιριακών δομών, οπότε και έγινε δημοπράτηση συνοδών έργων, όπως δρόμος, σύνδεση δικτύων αποχέτευσης και υδροδότηση του Νοσοκομείου.

Στις 15 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την επίσπευση των διαδικασιών προς άμεση λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου και ιδιαίτερα των ΜΕΘ, ενόψει της Covid-19 πανδημίας. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέλη της 5ης ΥΠΕ, ο Δήμος  Χαλκιδέων, η  Διοίκηση Γ.Ν. Χαλκίδας, η Ανάδοχος Εταιρεία και μέλη των Κτιριακών Υποδομών. Παράλληλα εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 24 Απριλίου 2020, παραδόθηκε μια πλήρως οργανωμένη ΜΕΘ 12 Κλινών, και ξεκίνησε η λειτουργία ακόμα 18 κλινών, οι οποίες δημιουργήθηκαν  για την αποκατάσταση ασθενών από Covid-19.

Έπειτα από τις ενέργειες αυτές, η 20η Ιουλίου 2020 ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου μετά από πλήρη μετεγκατάσταση εντός 3 ημερών από το παλαιό νοσοκομείο.