ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Το μηχανογραφικό σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης των Προμηθευτών  του νοσοκομείου για:

  • Παρουσίαση της πορείας των παραστατικών του.
  • Παρουσίαση των Χρηματικών του Ενταλμάτων. 
  • Ερευνών Αγοράς του Νοσοκομείου που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προμήθεια αναγκαίων υλικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αίτηση Προμηθευτή για απόκτηση κωδικών, συμπλήρωση και αποστολή στο agk@chalkidahospital.gr ή στο it.gnx@chalkidahospital.gr :

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Οδηγίες για εγγραφή Προμηθευτή στην εφαρμογή και Εγχειρίδιο Χρήσης:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ