Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

 • Παθολογικός Τομέας

  Ο παθολογικός τομέας έχει δυναμικότητα 120 κλινών.

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  1. Παθολογικό • Ογκολογίας
  2. Καρδιολογικό
  3. Παιδιατρικό • Μονάδα Νεογνών
  4. Νεφρολογικό
  5. Νευρολογικό
  6. Δερματολογικό

  ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Τεχνητού Νεφρού
  2. Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

  Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρείων.

 • Χειρουργικός Τομέας

  Ο χειρουργικός τομέας έχει δυναμικότητα 120 κλινών.

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  1. Χειρουργικό
  2. Ορθοπεδικό
  3. Αναισθησιολογικό
  4. Μαιευτικό – Γυναικολογικό
  5. Ωτορινολαρυγγολογικό
  6. Οδοντιατρικό
  7. Οφθαλμολογικό
  8. Ουρολογικό

  ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
  2. Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)
 • Εργαστηριακός Τομέας

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  1. Ακτινοδιαγνωστικό
  2. Βιοπαθολογικό 3. Βιοχημικό
  3. Αιματολογικό − Αιμοδοσία
  4. Παθολογικής Ανατομικής − Κυτταρολογικό
  5. Φαρμακευτικό
 • Ψυχιατρικός Τομέας

  Ο Ψυχιατρικός Τομέας έχει δυναμικότητα 10 κλινών.

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  1. Ψυχιατρικό

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

με δυναμικότητα έξι (6) κλινών

 1. Βραχείας Νοσηλείας
 2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 3. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ− ΦΙΑΠ)

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. Παραϊατρικού Προσωπικού
 2. Κοινωνικής Εργασίας
 3. Διαιτολογίας – Διατροφής