Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 7/01-03-2021(θέμα 19ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 91ΨΘ46907Θ-ΥΣ8

Διαβάστε περισσότερα