ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα που επιθυμείτε.

Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Όνομα Μεγαρίτη Λευκοθέα
Τηλέφωνο 222135-5887
Υποδ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Όνομα Σιαμανδούρα – Λιβιτσάνου Χαρίκλεια
Τηλέφωνο 222135-5931
Τμήμα Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Όνομα Ρέππα Αθανασία
Τηλέφωνο προϊστ. 222135-5840
Πληρ. Ιατρικού προσωπ. 222135-5897
Πληρ. Νοσηλευτ. προσωπ. 222135-5859
Πληρ. Λοιπού προσωπ. 222135-5803


Τμήμα Γραμματεία – Πρωτόκολλο
Όνομα Καπαράκη Βιβή
Τηλέφωνο 222135-5843
Fax 222135-5822
e-mail grammateia@chalkidahospital.gr


Τμήμα Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων περιστατικών, ΚΕΦΙΑΠ
Όνομα Λαλανίτη Ειρήνη
Τηλέφωνο προϊστ. 222135-5898
Ραντεβού Τακτ.Ιατρείων 222135-5900
Τακτικά Εξωτ. Γραμματεία 222135-5824
Επείγοντα Γραμματεία 222135-5800
e-mail gram.exoterikon@chalkidahospital.gr


Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Όνομα Κουταλιανός Σταύρος
Τηλέφωνο προϊστ. 222135-5890
Γραφείο Κίνησης 222135-5891
e-mail gr.kinisis@chalkidahospital.gr

 

Τμήμα Οικονομικό
Όνομα Πιλάτη Γεωργία
Τηλέφωνο προϊστ. 222135-5823
Μισθοδοσία 222135-5813
Λογιστήριο Εντάλματα 222135-5875
Ταμείο 222135-5852
Προμήθειες 222135-5831
Διαχείριση Υπικού 222135-5713


Τμήμα Επιστασία-Ιματισμού
Όνομα Κατσίκα Ανθή
Τηλέφωνο 222135-5795
Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Όνομα Σιδεράκης Κων/νος
Τηλέφωνο 222135-5832


Τμήμα Τεχνικού
Όνομα Κοντομίχαλος Αριστείδης (Προϊστάμενος Υποδ/νσης)
Τηλέφωνο 222135-5818
Πύλη – Φύλακας 222135-5700