ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα που επιθυμείτε.

Τμήμα Προϊσταμένη Γραμματείας Εξωτ.Ιατρείων Τμήμα Καρδιολογικό -TRIPLEX
Τηλέφωνο 222135-5898 Τηλέφωνο 222135-5894
Τμήμα Γραμματεία – Υποδοχή / Ραντεβού Τμήμα Νευρολογικό
Τηλέφωνο 222135-5900 / 5997 Τηλέφωνο 222135-5858
Τμήμα Γραμματεία – Εισιτήρια Τμήμα Ογκολογικό
Τηλέφωνο 222135-5824 Τηλέφωνο 222135-5870
Τμήμα Γραμματεία – ΕΟΠΥΥ / Βεβαιώσεις Τμήμα Οδοντιατρικό
Τηλέφωνο 222135-5884 Τηλέφωνο 222135-5851
Τμήμα Προϊσταμένη Νοσηλευτών Εξωτ.Ιατρείων Τμήμα Ουρολογικό
Τηλέφωνο 222135-5883 Τηλέφωνο 222135-5827
Τμήμα Στάση Νοσηλευτών Τμήμα Δ/ντής Οφθαλμολογικού
Τηλέφωνο 222135-5998 Τηλέφωνο 222135-5863
Τμήμα Αίθουσα Αιμοληψίας Τμήμα Οφθαλμολογικό
Τηλέφωνο 222135-5874 Τηλέφωνο 222135-5853 / 5855
Τμήμα Αιματολογικό – Παραλαβή αποτελεσμάτων Τμήμα Παθολογικό – Ελεγκτής Ιατρός
Τηλέφωνο 222135-5880 Τηλέφωνο 222135-5816
Τμήμα Γαστεντερολογικό Τμήμα Παιδιατρικό
Τηλέφωνο 222135-5866 Τηλέφωνο 222135-5879
Τμήμα Γυναικολογικό-Μαιευτικό Τμήμα Παιδιατρικό Εμβόλια
Τηλέφωνο 222135-5854 Τηλέφωνο 222135-5871
Τμήμα Διαβητολογικό Τμήμα Πνευμονολογικό
Τηλέφωνο 222135-5893 Τηλέφωνο 222135-5864
Τμήμα Δερματολογικό Τμήμα Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο 222135-5835 Τηλέφωνο 222135-5910
Τμήμα Εμβόλια Ενηλίκων – Σπιρομετρήσεις Τμήμα Ορθοπεδικό – Αίθουσα γύψου
Τηλέφωνο 222135-5886 Τηλέφωνο 222135-5911
Τμήμα Ιατρείο Διαιτολογίας / Συμβουλευτικής Διατροφής Τμήμα Χειρουργικό
Τηλέφωνο 222135-5768 Τηλέφωνο 222135-5878
Τμήμα Ιατρείο Πόνου Τμήμα Χειρουργικό – Μικροεπεμβάσεις
Τηλέφωνο 222135-5860 Τηλέφωνο 222135-5808
Τμήμα Ιατρείο Υπνου Τμήμα Ω.Ρ.Λ.
Τηλέφωνο 222135-5820 Τηλέφωνο 222135-5857
Τμήμα Καρδιολογικό Τμήμα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Τηλέφωνο 222135-5815 Τηλέφωνο 222135-5711
Τμήμα Αγγειοχειρουργικό Τμήμα Μαγνητικός Τομογράφος
Τηλέφωνο 222135-5860 Τηλέφωνο 222135-5904
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Τηλέφωνο 222135-5745