ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα που επιθυμείτε.

Όνομα Δεληγιώργη Ευρυδίκη
Τηλέφωνο 222135-5821
Τομεάρχης 1ου Νοσηλευτικού Τομέα
Όνομα Μπαλή Γιαννούλα
Τηλέφωνο 222135-5867

Τμήμα


Παθολογικό

Τηλ.Προϊστ. 222135-5955
Τηλ.Επικοιν. 222135-5952

Τμήμα


Καρδιολογικό

Τηλ.Προϊστ. 222135-5964
Τηλ.Επικοιν. 222135-5963

Τμήμα


Παιδιατρικό

Τηλ.Προϊστ. 222135-5912
Τηλ.Επικοιν. 222135-5913

Τμήμα


Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τηλ.Προϊστ. 222135-5724
Τηλ.Επικοιν. 222135-5711

Τμήμα


Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Τηλ.Προϊστ. 222135-5719
Τηλ.Επικοιν. 222135-5726
Τομεάρχης 2ου Νοσηλευτικού Τομέα
Όνομα Διακάτου Αικατερίνη
Τηλέφωνο 222135-5881

Τμήμα


Χειρουργικό

Τηλ.Προϊστ. 222135-5988
Τηλ.Επικοιν. 222135-5986

Τμήμα


Μικτή (Ορθοπ./Οφθαλμ./Ουρολ.)

Τηλ.Προϊστ. 222135-5978
Τηλ.Επικοιν. 222135-5975

Τμήμα


Μαιευτικό/Γυναικολογικό

Τηλ.Προϊστ. 222135-5936
Τηλ.Επικοιν. 222135-5922

Τμήμα


Χειρουργεία

Τηλ.Προϊστ. 222135-5947
Τηλ.Επικοιν. 222135-5945

Τμήμα


Αναισθησιολογικό

Τηλ.Επικοιν. 222135-5950
Τομεάρχης 3ου Νοσηλευτικού Τομέα
Όνομα Σχοινά Κυριακή
Τηλέφωνο 222135-5883

Τμήμα


Βραχεία – Ημερήσια Νοσηλεία

Τηλ.Προϊστ. 222135-
Τηλ.Επικοιν. 222135-

Τμήμα


Αιμοδοσία

Τηλ.Προϊστ. 222135-5756
Τηλ.Επικοιν. 222135-5760
Τμήμα Ψυχικής Υγείας

Τηλ.Προϊστ.


222135-

Τηλ.Επικοιν. 222135-

Τμήμα


Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Τηλ.Προϊστ. 222135-5883
Τηλ.Επικοιν. 222135-5998

Τμήμα


Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Τηλ.Προϊστ. 222135-5839
Τηλ.Επικοιν. 222135-5740

Τμήμα


ΜΕΘ

Τηλ.Προϊστ. 222135-5934
Τηλ.Επικοιν. 222135-5933

Τμήμα


ΚΕΦΙΑΠ

Τηλ.Επικοιν. 22213-52119/22213-52100