ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα που επιθυμείτε.

Τμήμα Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικού
Τηλέφωνο 222135-5849


Τμήμα Ακτινολογικό
Τηλέφωνο 222135-5876


Τμήμα Αξονικός
Τηλέφωνο 222135-5837


Τμήμα Υπέρηχοι
Τηλέφωνο 222135-5849
Τμήμα Προϊσταμένη Νοσηλευτών Τ.Ε.Π.
Τηλ.Προϊστ. 222135-5839


Τμήμα Αίθουσα εξέτασης – Διαλογή
Τηλέφωνο 222135-5770


Τμήμα Παιδιατρικό
Τηλέφωνο 222135-5850


Τμήμα Γραμματεία Τ.Ε.Π. – Εισιτήρια
Τηλέφωνο 222135-5800
Πρόεδος Ε.Σ. Πεκόπουλος Νικόλαος Συντονιστής Δ/ντής Ορθοπεδικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ποδάρας Στυλιανός Συντονιστής Δ/ντής Πνευμονολογίας-Φυματολογίας
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Δασκαλόπουλος Νικόλαος Δ/ντής Καρδιολογίας
Αναπλ.Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Σώτος Αντώνιος – Πάρης Δ/ντής Ορθοπεδικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Βλάχου Παναγιώτα Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Νέλλα Αμαλία Επιμ. Α’ Ακτινοδιαγνωστικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Κίτρα Μαρία Επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Βλάχος Σπυρίδων Ειδικευόμενος Ιατρός
Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΠΕ Ελευθεριάδη Μαγδαλινή Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ψυχολογίας Α’ βαθμού
Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΤΕ Φιλίππου Ηλίας Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Α’ βαθμού
Αναπλ.Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΤΕ Κούκουρα Ευαγγελία Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Α’ βαθμού
Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΤΕ Ουζούνης Δημήτριος Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Α’ βαθμού
Αναπλ.Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΤΕ Κάραλη Ελένη Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μαιευτικής Α’ βαθμού
Γραμματέας Ε.Σ. Νιζάμης Γεώργιος Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Α’ βαθμού
Αναπλ. Γραμματέας Ε.Σ. Κούτρα Ευαγγελία Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Α’ βαθμού
Τηλέφωνα επικοινωνίας 222135-5824