ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα που επιθυμείτε.

Τμήμα Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικού
Όνομα Βλάχου Παναγιώτα
Τηλέφωνο 222135-5849


Τμήμα Ακτινολογικό
Τηλέφωνο 222135-5876


Τμήμα Αξονικός
Τηλέφωνο 222135-5837


Τμήμα Υπέρηχοι
Τηλέφωνο 222135-5849
Τμήμα Προϊσταμένη Νοσηλευτών Τ.Ε.Π.
Τηλ.Προϊστ. 222135-5839


Τμήμα Αίθουσα εξέτασης – Διαλογή
Τηλέφωνο 222135-5770


Τμήμα Παιδιατρικό
Τηλέφωνο 222135-5850


Τμήμα Γραμματεία Τ.Ε.Π. – Εισιτήρια
Τηλέφωνο 222135-5800
Πρόεδος Ε.Σ. Καρατζιά Διονυσία Διευθύντρια Κυτταρολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Βλάχου Παναγιώτα Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικού
Αναπλ.Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Γυφτονικολού Ελένη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Δερμιτζάκη Ελευθερία Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικού
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Φαλίδας Ευάγγελος Επιμ. Α’ Χειρουργικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Παπακωσταντίνου Μαρία Επιμ. Α’ Ακτινοδιαγνωστικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Νερούτσος Γεώργιος Επιμ. Β’ Καρδιολογίας
Αναπλ. Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Θεοχάρης Ηλίας Επιμ. Β’ Παιδιατικής
Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Καγιούλης Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Ιατρός
Αναπλ. Μέλος Ε.Σ. Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Μπάλλας Ευάγγελος Ειδικευόμενος Ιατρός
Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΠΕ Παυλάκη Φλώρα Κοινωνιολόγος
Μέλος Ε.Σ. Υπαλλήλων Κλάδου ΤΕ Ουζούνης Δημήτριος Νοσηλευτής
Γραμματέας Κούτρα Ευαγγελία ΔΕ Γραμματέων