Π6Θ6-2024 – ΑΔΑ: ΡΘΔ646907Θ-ΨΓΦ

Θέμα: Π6Θ6-2024
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 14:23:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΘΔ646907Θ-ΨΓΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου