Π6Θ4-2024 – ΑΔΑ: Ρ1Η446907Θ-3ΒΚ

Θέμα: Π6Θ4-2024
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 14:12:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1Η446907Θ-3ΒΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου