ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 14.1-7-2024 – ΑΔΑ: ΨΥ5Ν46907Θ-ΖΡ2

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 14.1-7-2024
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 08:56:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ5Ν46907Θ-ΖΡ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου