ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 19-29-6-2024 – ΑΔΑ: ΨΗΟΠ46907Θ-1ΦΓ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 19-29-6-2024
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 10:05:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟΠ46907Θ-1ΦΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου