Π6Θ10-2024 – ΑΔΑ: Ψ93646907Θ-ΔΡΥ

Θέμα: Π6Θ10-2024
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 14:27:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93646907Θ-ΔΡΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου