Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.220 /2024 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΞΤΚ46907Θ-ΝΩ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.220 /2024 πράξη.
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 10:12:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤΚ46907Θ-ΝΩ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου