Π6Θ12-2024 – ΑΔΑ: 9ΧΥΣ46907Θ-Ε4Μ

Θέμα: Π6Θ12-2024
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 14:28:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΥΣ46907Θ-Ε4Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου