Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.98 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 91ΡΣ46907Θ-Η9Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.98 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 10:25:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΡΣ46907Θ-Η9Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου