Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή στεγνωτηρίου PRIMER DS-36DPMEXCELLENCES στο χώρο των πλυντηρίων – ΑΔΑ: 6ΖΦ246907Θ-ΒΒΣ

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή στεγνωτηρίου PRIMER DS-36DPMEXCELLENCES στο χώρο των πλυντηρίων
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 09:17:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΦ246907Θ-ΒΒΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου