Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.299 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΛΧ546907Θ-ΛΦΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.299 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 09:37:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧ546907Θ-ΛΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου