ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 6ΓΝΑ46907Θ-ΦΙΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 11:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝΑ46907Θ-ΦΙΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου