ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:<<ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡ/ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ,ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤ.,ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ.ΠΛΥΝ/ΡΙΑ,ΣΩΛ.ΠΟΛΥΕΣΤ.ΚΩΝΙΚΟ ΟΥΡΩΝ,ΒΕΛΟΝΕΣ,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ,ΣΤΥΛΕΟΙ>> – ΑΔΑ: 6ΜΠΓ46907Θ-ΗΝΠ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:<<ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡ/ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ,ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤ.,ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ.ΠΛΥΝ/ΡΙΑ,ΣΩΛ.ΠΟΛΥΕΣΤ.ΚΩΝΙΚΟ ΟΥΡΩΝ,ΒΕΛΟΝΕΣ,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ,ΣΤΥΛΕΟΙ>>
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 11:56:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΓ46907Θ-ΗΝΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου