ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 69Λ246907Θ-ΒΛΧ

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 14:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Λ246907Θ-ΒΛΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου