Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΛΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 691Ξ46907Θ-ΑΥ6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΛΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/07/2024 13:53:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 691Ξ46907Θ-ΑΥ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου