Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΘΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΞΗΧ46907Θ-ΖΩ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΘΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 13:33:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΗΧ46907Θ-ΖΩ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου