ΧΕ-957 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , CLAWBACK Β 2020 (196.72) – ΑΔΑ: ΡΠΦΦ46907Θ-15Ε

Θέμα: ΧΕ-957 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , CLAWBACK Β 2020 (196.72)
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΦΦ46907Θ-15Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου