ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΔΑ: ΡΕΟΡ46907Θ-ΕΕ0

Θέμα: ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 13:49:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΟΡ46907Θ-ΕΕ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου