Ορισμός επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων και ιατρικών αερίων για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024 – ΑΔΑ: Ρ9Ο846907Θ-ΝΨΥ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων και ιατρικών αερίων για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 14:48:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9Ο846907Θ-ΝΨΥ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου