Ορισμός επιτροπής παραλαβής ΤΡΟΦΊΜΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024 – ΑΔΑ: Ρ2Ν046907Θ-5ΥΔ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής ΤΡΟΦΊΜΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 14:35:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ2Ν046907Θ-5ΥΔ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου