Π1Θ16-2024 – ΑΔΑ: ΨΥ0Ο46907Θ-ΩΧΠ

Θέμα: Π1Θ16-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 13:30:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ0Ο46907Θ-ΩΧΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου