ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΜΑΡΙΑ) 4. 12-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΘΨ546907Θ-ΝΨ6

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΜΑΡΙΑ) 4. 12-4-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 09:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨ546907Θ-ΝΨ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου