ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 30/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ” – ΑΔΑ: ΨΣΘ946907Θ-ΓΘ1

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 30/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ”
Ημερομηνία: 10/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2024 08:33:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΘ946907Θ-ΓΘ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου