ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΨΕΠ46907Θ-3ΔΞ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 08:00:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΕΠ46907Θ-3ΔΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου