ΧΕ-952 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , CB A 2022 (37398.55), CB B 2022 (7008.39) – ΑΔΑ: ΨΠΙΛ46907Θ-ΑΤΙ

Θέμα: ΧΕ-952 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , CB A 2022 (37398.55), CB B 2022 (7008.39)
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΙΛ46907Θ-ΑΤΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου