Π1Θ27-2024 – ΑΔΑ: ΨΟ7Υ46907Θ-ΝΒΓ

Θέμα: Π1Θ27-2024
Ημερομηνία: 08/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 11:05:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Υ46907Θ-ΝΒΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου