Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω κινήσεων POS – ΑΔΑ: ΨΟ7Δ46907Θ-7Λ8

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω κινήσεων POS
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 12:33:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Δ46907Θ-7Λ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου