Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΛ4646907Θ-ΣΡΚ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 11:27:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4646907Θ-ΣΡΚ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου