Π1Θ52-2024 – ΑΔΑ: ΨΙ7Τ46907Θ-Φ6Ν

Θέμα: Π1Θ52-2024
Ημερομηνία: 08/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 11:14:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ7Τ46907Θ-Φ6Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου