Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ROBOTS ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΧ6Φ46907Θ-ΠΕ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ROBOTS ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 12:26:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ6Φ46907Θ-ΠΕ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου