ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ) 3. 25-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΧ0Υ46907Θ-ΡΗΓ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ) 3. 25-4-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:13:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ0Υ46907Θ-ΡΗΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου