Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ9ΥΑ46907Θ-ΣΙΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 12:13:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΥΑ46907Θ-ΣΙΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου