Π1Θ2-2024 – ΑΔΑ: Ψ6ΠΕ46907Θ-ΤΨ7

Θέμα: Π1Θ2-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 13:23:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΠΕ46907Θ-ΤΨ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου