Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ51246907Θ-Φ9Ψ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2024 09:33:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51246907Θ-Φ9Ψ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου