ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 8. 10-5-2024 – ΑΔΑ: Ψ4Λ746907Θ-ΩΒ9

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 8. 10-5-2024
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:29:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Λ746907Θ-ΩΒ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου