ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10X20, 10X25 – ΑΔΑ: Ψ3ΑΞ46907Θ-ΞΞ9

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10X20, 10X25
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 14:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΑΞ46907Θ-ΞΞ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου