ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 5. 27-4-2024 – ΑΔΑ: Ψ22Τ46907Θ-ΜΛΛ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 5. 27-4-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:04:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22Τ46907Θ-ΜΛΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου