ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ.>> – ΑΔΑ: 9Ξ3Σ46907Θ-Χ4Ι

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ.>>
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:52:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ3Σ46907Θ-Χ4Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου