ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ : <<Ι-Υ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ, ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ>> ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 9ΒΗΣ46907Θ-ΒΟΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ : <<Ι-Υ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ, ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ>> ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 08:51:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗΣ46907Θ-ΒΟΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου