ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ <<ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΚΑΨΑΚΙ,ΓΑΝΤΙΑ,ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ,ΣΥΣΤΗΜΑ VAC,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ>>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ – ΑΔΑ: 9ΣΩ846907Θ-5ΩΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ <<ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΚΑΨΑΚΙ,ΓΑΝΤΙΑ,ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ,ΣΥΣΤΗΜΑ VAC,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ>>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 13:00:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΩ846907Θ-5ΩΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου