ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 10. 2-5-2024 – ΑΔΑ: 9ΡΡΞ46907Θ-ΚΞΗ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 10. 2-5-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:17:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΡΞ46907Θ-ΚΞΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου